Kněží naší farnosti

Napsal Viťa (») 4. 11. 2010 v kategorii Farnost Moutnice, přečteno: 1833×

Podařilo se mi pro Vás získat z farni kroniky přehled kněží naší farnosti, to znamená Farnosti Moutnice. Naše obec nikdy nebyla samostatnou farností. Od roku 1784 spadáme do Moutnic

„Kněžství je láskou Ježíšova srdce,“ říkával často svatý farář arský Jan Maria Vianney. Jeho výrok nás přivádí k tomu, abychom především s hlubokou vděčností uvažovali o nezměrném daru, který kněží představují nejen pro církev, ale též pro samotné lidstvo. Myslím tím na všechny kněze, kteří každodenně v tichosti předávají Kristova slova a činy věřícím i celému světu a usilují o to, aby se svou myslí i vůlí, svými city i životním stylem sjednocovali s Pánem.Díky pečlivým záznamům Mons. Jana Peňáze jsem měla práci zjednodušenou.

Prvním knězem – rodákem, o kterém je ve farní kronice zmínka je Otava Cyril . Narodil se v Nesvačilce 5.2 1846. Od r. 1883 byl farářem v Lechovicích, po té  v Olexovicích., kde také 6. ledna 1904.zemřel

Na štědrý den roku 1864 se v Moutnicích narodil Buchta Filip.  20let působil  v Šafově, 28 roků v Divákách, kde  2. října 1931 ve věku 67 let zemřel.

Janků Emanuel se narodil 10.1.1872,  celý život  působil v Dubňanech. Zemřel 13. ledna 1939.

Handl Josef se narodil 19.8.1880, byl katechetou, zemřel 21. září 1953.

Žáček Stanislav - narodil se 5.11.1891. V letech 1927 – 1938 byla jeho působištěm Brtnice. Odtud odešel do Horních  Bojanovic, kde působil 28 roků, zemřel 19.července 1967.

Mons. Dr. Karel Janoušek se narodil 27.10 1947, studoval v Římě, vysvěcen na kněze byl 5.7.1986 v Ellwargen, působil v duchovní správě v Mnichově.

František Putna narozen 16.6. 1959 v Brně. Vysvěcen 24.6. 2000. Působil v Žarošicích, Sloupě u Moravského krasu. Od roku 2005 působí v Lanžhotě.

K 200 (dvousetletému ) výročí obnovení moutnické farnosti LP 1984 byla do farní  kroniky zaznamenána  posloupnost moutnických farářů

První záznam je z roku 1324, kdy zde působil páter Sydlín Stanislav.

Od roku 1363 Jan Štěpán, který zde zemřel před rokem 1585.

Páter Jaroš zde působil od roku 1560.

Pastor Adam ze Mstové 1595 – 1596.

Po něm nastoupil pastor Mikuláš Dietrich, který zemřel 6.12.1620 ve Znojmě.

Od roku 1632 byly Moutnice přifařeny k Šitbořicím –  kde duchovní správu vedli dominikáni z Těšan – podle zjištění Mons. Jana „ nepravidelně“V kronice jsou další záznamy až od dalšího století.

Duchovní správa i pro Nesvačilku

Páter Bruno Pražák, narozen 1728 v Nymburce, zde působil od 1.1.1785 jako místní kaplan, zemřel 8.5.1789, pohřben je u bočních dveří kostela.

Páter Fr. Ludvík Grim, OFM, narozen 1746 v Brně, vysvěcen roku 1769, místní kaplan od 22.7.1789 do roku 1809. Po té odešel do Křepic a zemřel 16.5.1827 ve Slavkově.

P. Jakub Procházka, narozen 1769 v Jemnici, přišel do Moutnic z Bradlného roku 1810, odešel 1814 do ŽebětínaP.

Valentín Müller se narodil ve Velkých Němčicích, v Moutnicích působil do roku 1823, potom odešel působit jako vězeňský kaplan do Zemské věznice v Brně

Z Bohuňova k nám 30.5.1823 přišel působit P. Antonín Abzug, který byl přeložen 1831 do Šitbořic

P. Fr. Früh přišel ze Židlochovic 1832, kam se opět v listopadu 1840 vrátil a kde také 1873 zemřel.

P. Matouš Beyl přišel 1841 ze Šitbořic, působil zde 8 roků a byl povolán do Křetína, kde 1876 zemřel

Nástupcem se stal P. Jan Netter, který přišel do Moutnic z Křetína v březnu 1849, za 2 roky odešel do Šardic

P. Jan Budinský přišel ze Šardic 1852, zemřel v Moutnicích 1857P.

Antonín Šimeček se narodil 1826 v Račicích, k nám přišel v lednu 1858, po 14 letech z důvodu nemoci odešel, zemřel v Trnavě u Třebíče 1884

„Homér moravkého lidu“ tak nazývali lidé básnika, spisovatele a kněze,  pátera  Václava Kosmáka. Do Moutnic přišel v dubnu 1872, působil zde do roku 1877, kdy odchází na nové působiště do Tvarožné u Brna. Je autorem velkého množství povídek a fejetonů z prostředí moravského venkova. Jeho spisy se těšily velké oblibě a snad nebylo jediné domácnosti, kde by se nečetly jeho knihy. Je zajímavé, že do moutnické farní kroniky napsal pouze půl stránky.

Jeho nástupcem se stal P. Fr. Jančík, který  u nás působil nejdéle ze všech uváděných kněží a to celých 40 let. zemřel v Moutnicích  29.7.1918

Ve věku 53 let nastoupil do Moutnic  roku 1918 P.Cyril Soušek, který odtud odešel na odpočinek  roku 1936.

Nyní se již dostáváme ke kněžím, které si někteří farníci pamatují .P.Alois Vaněk , přišel z Těšan, s moutnickými prožil 2. svět. válku a 14.7.1945 v Moutnicích umírá.

Jeho nástupce P. Jan Klíma v kronice, kterou založil, píše: Přišel jsem do Moutnic jako administrátor v Poštorné, v pátek 13.února 1946 při sněhové vánici. Odevzdávám se do vůle Boží a nepřeji si zde více, než býti nástrojem Boží prozřetelnosti. Tento kněz měl před sebou velké množství práce, neboť vše bylo válkou zničeno, 600 let stará fara i kostel. Zápisy do kroniky vedl velice pečlivě, tak se dovídáme, jak se stavěla nová fara, opravoval kostel, popisuje 50 léta, shazování křížů podél cest, protináboženské akce ve škole i celých Moutnicích. Do kroniky  vložil i útržky z novin, kde si můžeme přečíst, jak komunistický tisk napadal kněze.Na první pátek v měsíci listopadu 1977 zemřel v nemocnici na Žlutém kopci v Brně. Byl pohřben v rodném Obyčtově 12.11.1977

Od 19.1.1978 působil v Moutnicích další velmi vzácný kněz. P. Otmar Kaplan, přišel sem z Mikulčic. Za jeho působení byla zavedena nová liturgie, obnovené starobylé zvyky jako krojované průvody o hodech, dožínky, velké úspěchy měl při pastoraci dětí. Dovolím si krátký úryvek z kroniky: Letošního roku 1982 se obzvláště vydařily moutnické hody. Na slavnostní mši sv., kterou sloužil P. Tomáš Martinec ze Starého Brna za moutnickou mládež, bylo účastno přes 20 krojovaných párů.Všichni byli u sv. přijímání, některé družičky i přes protesty rodičů, některé dokonce teprve podruhé ve svém životě.P. Otmar Kaplan se s Moutnicemi loučí 16.11.1982 a odchází do Třebíče.

Moutničtí farníci vítají nového  kněze  Jana Peňáze. Čerstvého Mons. Jana Peňáze  známe všichni. Je to člověk s velkým srdcem, poutník každým coulem, shovívavý, trpělivý a pokorný pastýř svých oveček. Jeho podrobné zápisy v kronice jsou velmi zajímavé, dovídáme se např, kolik m dlouhá byla hodová mája, kdy začaly žně a kdy byly dožínky, jaké bylo jaro, kolik bylo sněhu, které stromy se zasadily, kolik farníků bylo přítomno na mši, samozřejmě nezapomíná i na Maryšu. Podrobné zápisy se týkají i oprav kostela, fary i farní zahrady.Do kroniky také vypsal oběti 1. a 2. svět. války, kněze působící v naší farnosti, spolupracovníky kněží a další zajímavosti.Z Moutnic odchází 25.5.1990 do Velkého Meziřičí.

Jeho nástupcem na velmi krátkou dobu , od května do srpna  1990 byl P. Pavel Haluza.

V srpnu byl ve farnosti ustanoven farářem P. Jiří Landa, který zde působil 7 roků,to je do roku 1997.

Jeho nástupcem se stal P. František Koukal, který k nám přišel z Luk u Jihlavy. S ním jsme prožili jubilejní rok 2000, poutě do Říma, biřmování, primici Františka Putny, opravy fary i kostela. Byl to kněz, který nám byl všem velmi blízký a na kterého rádi vzpomínáme.1.8.2007 odešel do Obyčtova, kde působí do dnes a kde jsme ho byli s naším novým knězem, otcem Reném navštívit

1.8.2007 nastupuje současný správce farnosti P.René Struhal

Děkuji všem, kteří pomohli s těmito informacemi.

Na konec jen to, že jde o dlouhý seznam a je jen na nás aby jsme jej neukončili.

VL

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Viťa | 4.11.2010 07:15
Jako Nesvačiláka mne těší, že první kněz z této farnosti se narodil v Nesvačilce.smile


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvě a deset